החוף הנפרד באשקלון

חוף הנפרד באשקלון לקהל הדתי
פתיחת החוף ביום ראשון 1 לטובת הציבור הדתי
החוף הנפרד אשקלון
בימי שבת וחג אין מצילים בחוף הנפרד באשקלון

מומלץ להתקשר לפני הגעה לחוף הנפרד באשקלון
טלפון – 086782085

שעות הפעילות בחוף הנפרד אשקלון

חלוקת ימי הרחצה בחוף הנפרד:
נשים- א', ג', ה'
גברים-ב', ד', ו'
ביום שבת החוף משרת את כלל המתרחצים

אתר החוף הנפרד אשקלון

חופי רחצה

חופים נפרדים