קבר האר"י ומקווה האר"י

מידע נוסף על קבר

האר"י, רבי יצחק לוריא (1572-1534), הטביע חותם עמוק על צפת ועל תורת הקבלה, ונודע בין היתר בפירושיו לספר המרכזי של תורת הקבלה – ספר הזוהר .

מקווה האר"י נבנה סביב מעיין בסמוך לכניסה העליונה לבית העלמין העתיק של צפת. קברו, עם נר התמיד הבוער בתוך תיבה ונשקף מבעד לדופן זכוכית, נמצא במורד הגבעה, ובקרבתו נמצא קברו של בנו, רבי משה לוריא. על עץ הצומח מקבר זה תלויים פתקי תפילות. בתאריך פטירתו של האר"י, ביום החמישי בחודש אב, נערכת מדי שנה ליד הקבר הילולה רבת משתתפים.

במצודת צפת נתגלו מערות קבורה מתקופת הברונזה – התיכונה והמאוחרת, האלף ה-2 לפנה"ס. במקום נמצאו ממצאים עשירים המיצגים רצף קבורה של 800 שנה. נמצאו עדויות לקיומו של יישוב במקום החל מתקופת הברזל – כאשר צפת הייתה בתחום נחלת שבט נפתלי – ועד תקופת בית ראשון והתקופה הפרסית.

סוג אטרקציה: מקומות קדושים, אזור: צפון, כתובת: רחוב האר"י, צפת

מידע נוסף על קבר האר"י ומקווה האר"י

כתובת: רחוב האר"י, צפת, צפון, מקומות קדושים

טלפון: +972-77-7877848/9

אתר אינטרנט:

נגישות: כן

שעות פתיחה: 24/7